Bảo mật thanh toán

1. Cam kết bảo mật
Hệ thống thanh toán được dongphucdongdo.com sử dụng là thanh toán chuyển khoản bằng thẻ nội địa (internet banking)  đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Hoặc thu tiền hộ qua đối tác vận chuyển.
2. Quy định bảo mật
– Chính sách giao dịch thanh toán bằng chuyển khoản thẻ nội địa (internet banking), dongphucdongdo.com chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và
tên ngân hàng.

dongphucdongdo.com cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên dongphucdongdo.com.