Cơ chế giải quyết khiếu nại

dongphucdongdo.com có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại website dongphucdongdo.com. dongphucdongdo.com có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại website dongphucdongdo.com.

Khi phát sinh tranh chấp,  Đồng Phục Đông Đô đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Đồng Phục Đông Đô và thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1:Thành viên người mua khiếu nại về hàng hóa của người bán qua email: dongphucdongdo.com hoặc gọi đến hotline: 0934446152
  • Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của dongphucdongdo.com sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên người mua, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên dongphucdongdo.com sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua để khiếu nại đó.
  • Bước 3: dongphucdongdo.com yêu cầu người mua cung cấp đủ thông tin liên quan đến giao dịch, hàng hóa.
  • Bước 4: dongphucdongdo.com sẽ giải thích các vấn đề liên quan đến giao dịch nếu khách hàng yêu cầu.